Wijziging wetgeving verkavelen van gronden

Heel wat huizen staan op grote percelen. Zeker met het oog op het verdichten van de bestaande bebouwde omgeving kan het interessant zijn om een deel van de tuin af te splitsen om er een nieuwe woning op te zetten. Normaal is dan eerst een verkavelingsvergunning nodig.

Door een wijziging in de regelgeving was echter sinds begin 2018 zo'n vergunning niet meer nodig voor de creatie van één bijkomend perceel op een bestaand bebouwd perceel. Een notariële splitsing volstond. 

Het Grondwettelijk Hof vernietigde nu die wijziging uit 2018. Het is van mening dat omwonenden in de nieuwe situatie veel minder goed dan vroeger beschermd zijn. Door een kunstmatige fasering is het nu immers mogelijk een grotere verkaveling te realiseren zonder vergunning en dus ook zonder openbaar onderzoek. Het afsplitsen van een tuin met als doel die bouwgrond te verkopen voor woningbouw is dus weer onderworpen aan de verkavelingsplicht.

Meer info vind je op www.omgevingsloket.be


Contactinformatie