leven-1200x290_3.jpg

Wilsverklaring inzake euthanasie

Maak een afspraak

Met een wilsverklaring euthanasie kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast bij een onomkeerbare staat van zelfredzaamheid. Daarnaast kan een patiënt die wel nog bij bewustzijn is, verzoeken om euthanasie toe te passen. Dit kan enkel wanneer er voldaan is aan alle voorwaarden die in de wet zijn vastgelegd.

Voorwaarden

Je kan enkel een wilsverklaring euthanasie opstellen als je meerderjarig en handelingsbekwaam bent.

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • opgesteld is uit vrije wil
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

 • het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is
 • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk
 • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie
 • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht
 • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening. 
 • de patiënt niet meer bij bewustzijn is en deze toestand onomkeerbaar is

Procedure

Een wilsverklaring euthanasie kan je laten registreren bij de gemeente van je woonplaats. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. Na de registratie ontvang je een ontvangstbewijs.

Ten gevolge van een wetswijziging blijft de wilsverklaring inzake euthanasie die werd opgesteld na 02 april 2020 levenslang geldig. Wilsverklaringen die zijn opgesteld voor deze datum vervallen na 5 jaar en dienen dus nog eenmaal herbevestigd te worden.

Je kan het formulier voor een wilsverklaring hier downloaden of afhalen bij de burgerlijke stand van je gemeente. De wilsverklaring moet opgesteld worden in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één daarvan mag geen materieel voordeel hebben bij het overlijden. Deze twee getuigen zullen de wilsverklaring ondertekenen.

In de wilsverklaring kan je één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Meebrengen

 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • kopie identiteitskaarten van de getuigen (en eventueel vertrouwenspersoon)

Bedrag

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis. 

Ter info : U kunt ook een LEIFkaart aanvragen met de vermelding van de wilsverklaringen die je verklaart te bezitten. Let wel op : de LEIFkaart vervangt je wilsverklaringen niet, maar ze biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van je ingevulde wettelijke wilsverklaringen. Wilt u meer info over de wilsverklaringen of de aanvraag van de kaart? Vraag dan gerust aan het onthaal het LEIF boekje of surf naar de website www.leif.be.

Maak een afspraak

Contactinformatie