Uitbreiding zone 50 en wijzigingen bebouwde kom

7
mrt
2024

Het bestuur besliste om de zone 50 uit te breiden en de bebouwde kom aan te passen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de mobiliteit te optimaliseren.

Er worden zones uitgebreid, maar ook ingeperkt en er worden borden verplaatst of toegevoegd voor een betere structuur. Waar dat precies gebeurt, werd beslist op basis van o.a. meldingen van sluipverkeer, snelheidsmetingen, controles...

Meer duurzame verplaatsingen en veiliger verkeer

De uitvoering van deze aanpassingen kadert binnen een bredere mobiliteitsvisie die erop gericht is om o.a.:

 • duurzame verplaatsingen te bevorderen;
 • het verkeer veiliger te maken, in het bijzonder voor de zachte weggebruiker en in schoolomgevingen.

Uitbreiding zone 50

Eindhout
 • Zone Eindhout / Varendonk
  Vanaf Molenstraat / Oude Veerlebaan tot en met het kruispunt Blaardonk - Grote Steenweg
 • Eindhout / Oosterlo
  Tramstraat, Eindhoutseweg en Huisbroek (Geel) worden zone 50, waardoor een uniform snelheidsregime gecreërd wordt.
Veerle
 • Zone Varendonk
  Varendonksebaan, Bergomseweg, Haanven en Herseltseweg worden toegevoegd en aangesloten op Herselt.
Vorst-Meerlaar
 • Zone Broekstraat, Klein Broekstraat, Swinnebroekstraat, Gijperstraat en Wiezestraat

Aanpassingen bebouwde kom

Eindhout

Verplaatsing

 • Gemeenteheidestraat
 • Goorstraat
 • Heustenstraat

Toevoeging

 • Hamsbroek
Veerle

Toevoeging

 • Lakstraat 35 tot 41
Vorst-Centrum

Toevoeging

 • Aambeeldstraat
 • Smissestraat vanaf rotonde
Vorst-Meerlaar

Toevoeging

 • Oranjestraat (volledig)
 • Nieuwstraat tot kruispunt Heistraat
 • Boerebeemden
 • De Streep


Op deze kaart vind je alle betrokken straten en zones.

Legende

 • Blauw is bebouwde kom
 • Oranje is zone 50
 • Geel is fietszone.

Binnenkort worden de borden gefaseerd geplaatst. Vanaf de plaatsing van de borden is de bijhorende reglementering van kracht.


Contactinformatie