wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Zonevreemd

Een woning, bedrijf of monument is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt.

Voorbeelden:

 • een woning in recreatiegebied
 • een industrieel bedrijf in landbouwgebied
 • een ambachtelijk bedrijf in recreatiegebied
 • een bedrijf in bufferzone
 • een omvangrijk milieubelastend bedrijf in woongebied
 • een winkelbedrijf in industriegebied
 • een commerciële private onderneming in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen
 • een niet-landbouwwoning in landbouwgebied
 • een niet-bedrijfswoning in industriegebied
 • een woning in natuurgebied
 • ...

Een zonevreemde constructie is legaal als ze vergund is of 'vergund geacht wordt'. Voor deze constructies gelden specifieke decretale verbouw- en soms zelfs herbouwmogelijkheden.

Opgelet: heb je een lot in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling, dan heeft deze verkaveling voorrang op het gewestplan. Je valt dan niet onder de uitzonderingsregeling voor zonevreemde woningen of zonevreemde bedrijven. Je kunt bouwen, verbouwen en herbouwen, als je de verkavelingsvoorschriften respecteert.

Meer informatie vind je hier.


Contactinformatie