Automatisering mantelzorgpremie

Als zorgzame gemeente geeft Laakdal sinds 2020 een financiële waardering aan mantelzorgers. Zorgbehoevenden kunnen onder bepaalde voorwaarden de mensen uit hun onmiddellijke omgeving die zich langdurig en onbetaald inzetten voor hun een financieel steuntje in de rug geven.

In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt deze premie nu geautomatiseerd. De aanvraag kan automatisch doorlopen over de jaren heen mits uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager en indien deze in het bezit is van een attest van onbepaalde duur. Bij een aanvraag met een attest van bepaalde duur zal mits uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager, deze bij het vervallen eraan herinnerd worden een herziening aan te vragen. 

De mantelzorgpremie bedraagt € 20 per maand en kan jaarlijks aangevraagd worden tot en met 31 december bij de sociale dienst via het hiervoor bedoelde aanvraagformulier. De premie voor 2022 kan nu dus nog aangevraagd worden. De uitbetaling volgt vervolgens in februari 2023.

 


Contactinformatie