Automatisering mantelzorgpremie

27
dec
2023

Laakdal wil een financiële waardering geven aan mantelzorgers die door hun vrijwillige inzet een grote bijdrage leveren aan een warme en solidaire samenleving. De mantelzorgpremie bedraagt 20 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald aan de zorgbehoevende en dit als waardering van de inzet van zijn/haar mantelzorger(s).

De premie kan jaarlijks aangevraagd worden tot en met 31 december via het hiervoor bedoelde aanvraagformulier. Wens je hulp of heb je vragen? Dan mag je steeds contact opnemen met het zorgloket op het nummer 013/67 01 10 of via mail naar zorgloket@laakdal.be

In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt deze premie nu geautomatiseerd. De aanvraag kan automatisch doorlopen over de jaren heen mits uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager en indien deze in het bezit is van een attest Sociale Zekerheid van onbepaalde duur.

Bij een aanvraag met een attest van bepaalde duur zal, deze bij het vervallen eraan herinnerd worden een herziening aan te vragen.

 


Contactinformatie