Eikenprocessierups-Thaumetopoea-processionea-768x530

Eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen

De eerste eikenprocessierupsen kruipen in april uit hun eitjes. Normaal gesproken zullen de eerste rupsen halverwege mei brandharen krijgen. Tot dan zijn de rupsen nog ongevaarlijk, maar het zijn juist die venijnige brandhaartjes die voor een geïrriteerde huid kunnen zorgen, zoals rode vlekken, bultjes of blaasjes, jeuk en een brandend gevoel.

Waar grijpt gemeente Laakdal in?

 • De gemeente bestrijdt processierupsen wel in:
  • woonkernen (enkel de bomen op openbaar domein)
  • druk bezochte plaatsen zoals:
   • begraafplaatsen
   • recreatieve zones
   • belangrijke fiets- en wandelwegen
   • scholen
   • zorginstellingen
 • De gemeente bestrijdt processierupsen niet in:
  • natuurgebied
  • privédomein

Meldingen

Er zitten eikenprocessierupsen op een grond van de gemeente. Wat moet ik doen?
Zitten de rupsen op openbaar domein?  Dan is de gemeente verantwoordelijk voor de bestrijding. Vul het meldingsformulier in of contacteer de dienst openbare werken. Zij kunnen een beroep doen op een gespecialiseerde aannemer indien de rupsen een bedreiging vormen voor de gezondheid van de burger.

Als de gemeente een melding ontvangt van eikenprocessierupsen op het openbaar domein, gaat een medewerker van de gemeente eerst ter plaatse kijken om de graad van aantasting en de omstandigheden te controleren.

Bestrijdingsmethoden bij overlast

Als de eikenprocessierupsen overlast veroorzaken, worden de nesten weggehaald met een zuiger. Indien de nesten zich hoog in de bomen bevinden, moet een hoogtewerker gehuurd worden.

Wat met processierupsen op privédomein?

De gemeente onderneemt geen actie op privédomein.

 • Voor problemen in je eigen tuin neem je zelf contact op met een gespecialiseerde firma. Op www.provincieantwerpen.be (zoek op ‘eikenprocessierups’ vind je een lijst van gespecialiseerde firma's.
 • Merk je processierupsen op privédomein in je buurt, dan vraag je de eigenaar om de nodige stappen te ondernemen.
 • Je kan deze nesten best zelf ingeven op de interactieve eikenprocessierupskaart van het provinciebestuur. Zo krijgt de provincie een goed beeld van de grootte van de plaag.
 • Je kan zelf ook nestkasten maken of kopen voor koolmees en pimpelmees. Een bouwplan kan je o.a. op de website van de Vogelbescherming downloaden.
 • Je kan nog dingen ondernemen om eikenprocessierupsen biologisch te bestrijden. Meer info vind je op de pagina 'Veelgestelde vragen' van de provincie Antwerpen.

Langs de kanalen

Op de website van de Vlaamse Waterweg vind je meer informatie over de bestrijding van eikenprocessierupsen langs de kanalen. Als je een melding wilt maken van eikenprocessierupsen, kan dat via info@vlaamsewaterweg.be.

Onderzoek van de provincie

Aan de hand van de interactieve eikenprocessierupskaart volgt de provincie Antwerpen de verspreiding op en ondersteunt ze bij de bestrijding.

De provincies Antwerpen en Limburg werken aan een Europees LIFE+-project waarin grootschalig en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek wordt gedaan naar het aantrekken van mezen en andere natuurlijke vijanden. Het LIFE+-project heeft als doel om de effectiviteit en de toepasbaarheid van deze twee maatregelen vast te stellen.

Aan de hand van een beslissingsboom kan er beslist worden waar er welke methode het beste wordt toegepast om de gezondheidshinder te verminderen. Het effect van deze maatregelen op de populatiegrootte van de eikenprocessierups zal 5 jaar wetenschappelijk opgevolgd worden (september 2020 - augustus 2025).

NestfaseEerste fase


Contactinformatie