leven-1200x290_3.jpg

Niet-Belgen: Verblijfskaart (eVK)

Maak een afspraak

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Niet-Belgen waarvan de procedure tot inschrijving afgerond is, kunnen een verblijfskaart bekomen na instructies van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van je verblijfsprocedure.
Ofwel word je in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie (‘oranje kaart’) ofwel krijg je een verblijfskaart.


Welke types van verblijfstitels zijn er?
A : Beperkt verblijf
B : Onbeperkt verblijf
EU : Inschrijving EU-burger
EU+ : Inschrijving EU-burger – duurzaam verblijf
F : Niet-EU burger (familielid)
F+ : Niet-EU burger (familielid) – duurzaam verblijf
H : Europese blauwe kaart
K : Vestiging
L : Langdurig Ingezetene
I : ICT
J : Mobile ICT
M : Brexit – duurzaam verblijf
N : Brexit - grensarbeider

Je kan je verblijfskaart tijdens een afspraak aanvragen bij je gemeentebestuur. Een drietal weken na de aanvraag zal je de PIN- en PUK-code per post ontvangen waarna je de verblijfskaart tijdens een afspraak kunt ophalen. Tijdens deze afspraak breng je de codes mee om de kaart te activeren.

Let op: Voor bepaalde verblijfskaarten zal je een oproepingsbrief ontvangen, maar voor andere moet je dit zelf in het oog houden. Indien je twijfelt, mag je altijd contact opnemen met dienst Burgerzaken.

Meebrengen

  • Je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • Oproepingsbrief
  • 1 recente pasfoto


Ter info:
In het gemeentehuis is ook een pasfotocabine aanwezig (6 euro voor 6 pasfoto's).
Hou er rekening mee dat als je voor je afspraak nog foto's moet maken, je best een kwartiertje voor je afspraak aanwezig bent op het gemeentehuis.

Bedrag

Procedure zonder biometrieAflevertermijnPrijs vanaf 01/01/2024
eVK in gewone procedure3 weken€20
eVK in spoedprocedure1 werkdag (aanvraag vóór 15u)
2 werkdagen (aanvraag na 15u)
€118

 

Procedure met biometrie (A, B, H, K en L-kaart)AflevertermijnPrijs vanaf 01/01/2024
eVK in gewone procedure3 weken€23
eVK in spoedprocedure1 werkdag (aanvraag vóór 15u)
2 werkdagen (aanvraag na 15u)
€118

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan niet-Belgen wordt geregeld door:

  • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
  • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
  • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.
Maak een afspraak

Contactinformatie