leven-1200x290_3.jpg

Niet-Belgen: Verblijfskaart (eVK)

De verblijfskaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een verblijfskaart aanvragen.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.
Je kan je verblijfskaart aanvragen bij je gemeentebestuur.
Hiervoor maak je een afspraak bij de dienst Burgerzaken op het gemeentehuis. Een drietal weken na de aanvraag zal je de PIN- en PUK-code per post ontvangen waarna je de verblijfskaart kunt ophalen.
Hiervoor maak je een afspraak bij de dienst Burgerzaken op het gemeentehuis.

Niet-Belgen waarvan de procedure tot inschrijving afgerond is, kunnen een verblijfskaart bekomen na instructies van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van je verblijfsprocedure.
Ofwel word je in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie (‘oranje kaart’) ofwel krijg je een verblijfskaart.
Welke types van verblijfstitels zijn er?
A = Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (met biometrie);
B = Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (met biometrie);
C = Identiteitskaart voor vreemdelingen (met biometrie);
D = EG - langdurig ingezetene in België (met biometrie);
E = Verklaring van inschrijving;
E+ = Document ter staving van duurzaam verblijf;
F = Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie;
F+= Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie;
H = Europese blauwe kaart (met biometrie).

Meebrengen

Ter info:
In het gemeentehuis is ook een pasfotocabine aanwezig (6 euro voor 6 pasfoto's).
Hou er rekening mee dat als je voor je afspraak nog foto's moet maken, je best een kwartiertje voor je afspraak aanwezig bent op het gemeentehuis.

Bedrag

Procedure zonder biometrieAflevertermijnPrijs vanaf 01/01/2017
eVK in gewone procedure3 à 4 weken€17
eVK in spoedprocedure2 werkdagen (aanvraag vóór 15u)
3 werkdagen (aanvraag na 15u)
€86
eVK in zeer dringende spoedprocedure
met levering in de gemeente zelf
1 werkdag (aanvraag vóór 15u)
2 werkdagen (aanvraag na 15u)
€130
eVK in zeer dringende spoedprocedure
met centrale levering bij FOD Binnenlandse Zaken,
Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
(zelf ophalen)
1 werkdag (aanvraag vóór 15u)
2 werkdagen (aanvraag na 15u)
€100

 

Procedure met biometrieAflevertermijnPrijs vanaf 01/01/2017
eVK in gewone procedure3 à 4 weken€19,50
eVK in spoedprocedure2 werkdagen (aanvraag vóór 15u)
3 werkdagen (aanvraag na 15u)
€86
eVK in zeer dringende spoedprocedure
met centrale levering bij FOD Binnenlandse Zaken,
Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
(zelf ophalen)
1 werkdag (aanvraag vóór 15u)
2 werkdagen (aanvraag na 15u)
€100

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan niet-Belgen wordt geregeld door:

  • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
  • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
  • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Contactinformatie