leven-1200x290_3.jpg

Erkenning van een kind

Maak een afspraak

Als je een kind erkent, verklaar je dat je een band van moederschap, vaderschap of meemoederschap hebt met dat kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind.

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar moet enkel de moeder toestemming geven.
 • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is enkel de toestemming van het kind vereist.

Procedure

Een kind erkennen kun je:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente gaan om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in het gemeentehuis:

 • van je woonplaats 
 • van de woonplaats van de andere ouder
 • of in dat van de gemeente waar het kind geboren is

Indien je dit wenst te doen in Laakdal, dan maak je hiervoor een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtgenoot / echtgenote per brief op de hoogte brengen van de erkenning.

Meebrengen

 • identiteitskaarten
 • uittreksel of afschrift van de geboorteakte van het kindje (bij erkenning na geboorte)
 • doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Let op : voor ouders met een andere nationaliteit of geen inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister zou het kunnen dat zij nog andere stukken moeten voorleggen. Gelieve hiervoor tijdig te informeren bij de dienst Burgerzaken.

Bedrag

De erkenning van een kind is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie