leven-1200x290_3.jpg

Erkenning van een kind

Maak een afspraak

Als je een kind erkent, verklaar je dat je een band van moederschap, vaderschap of meemoederschap hebt met dat kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind.

  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Toestemming van de moeder is niet nodig.

Procedure

Een kind erkennen kun je:

  • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
  • bij de geboorteaangifte zelf
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente gaan om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats of in dat van de gemeente waar het kind geboren zal worden of geboren is. Indien je dit wenst te doen in Laakdal, dan maak je hiervoor een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Als je de erkenning voor de geboorte doet in een andere gemeente dan waar het kind geboren wordt, moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Je kan je kind ook laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie daarover raadpleeg je het best een notaris.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Meebrengen

  • identiteitskaarten van beide ouders
  • uittreksel of afschrift van de geboorteakte van het kindje
  • doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Bedrag

De erkenning van een kind is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie