werk-en-ondernemen-1200x290_8.png

Kermis

Online aanvragen

In Laakdal worden jaarlijks acht kermissen georganiseerd, verspreid over de verschillende deeldorpen. De standplaatsen op deze kermissen wijzen we toe per abonnement. Voor meer informatie hierover kan je het reglement over kermisactiviteiten en het retributiereglement nalezen.  

Voorjaarskermissen:

 • Eindhout: 1e zondag en maandag na Pasen
 • Vorst-Centrum: 2e zondag en maandag na Pasen
 • Vorst-Meerlaar: 2zondag en maandag na Pasen
 • Veerle: laatste zondag van juni en de daaropvolgende maandag en dinsdag 

Najaarskermissen:

 • Vorst-Centrum: laatste zondag van augustus en de daaropvolgende maandag
 • Veerle: 1e zondag, maandag en dinsdag van september 
 • Vorst-Meerlaar: 1e zondag en maandag van oktober
 • Eindhout: 2e zondag en maandag van oktober

Een overzicht van de lege standplaatsen kan je opvragen bij de dienst Lokale Economie.

Procedure

Kandidaturen voor lege standplaatsen dien je in bij de dienst Lokale Economie via het aanvraagformulier. Volgende documenten moeten worden toegevoegd of bezorgd aan de dienst Lokale Economie:

 • een kopie van je identiteitsbewijs
 • alle nuttige informatie en documentatie over de attractie
 • een recente foto van de attractie
 • de verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie
 • de keuringsattesten van je elektriciteit, brandblusser en gasinstallatie
 • als je voeding verkoopt: bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden voor de volksgezondheid

Bedrag

Het standgeld bedraagt 1 euro per m² met een minimum van 50 euro en een maximum van 150 euro per attractie.

Online aanvragen