Laakdal zet in op lokale detailhandel

Tijdens de gemeenteraad van okotber werd het strategisch commercieel plan detailhandel en het subsidiereglement met het oog op de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden goedgekeurd. Het plan geeft inzicht in de feitelijke situatie en de evolutie van de detailhandel in onze gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie en mogelijke acties die ondernomen kunnen worden om die situatie te bereiken. 

Om dit traject met de nodige ervaring en kennis van zaken aan te pakken, werd er beslist om beroep te doen op het aanbod van Provincie Antwerpen om in samenwerking met een detailhandelscoach dit detailhandelsplan uit te werken voor Laakdal. Een stuurgroep leidde alle overlegmomenten, SWOT-analyse en het onderzoek ter plaatse.

Subsidies handelspanden

Er zijn alvast een aantal concrete acties uit het detailhandelsplan ontstaan waaronder een subsidie voor verfraaiing en verduurzaming van handelspanden. Gemeente Laakdal geeft met steun van VLAIO een subsidie van maximum 10.000 euro per pand aan handelszaken die bijdragen aan de uitstraling en de kwaliteit van de handelspanden binnen de stimuleringsgebieden. Zo kan er een premie worden aangevraagd voor gevelrenovatie, aanpassingswerken en verduurzaming van het handelspand.

Het subsidiereglement treedt in werking op 1 november en is geldig t.e.m. 31 oktober 2026.