wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Signalisatievergunningen

Particulieren

Als je als bewoner de openbare weg inneemt, bijvoorbeeld met een verhuislift of een stelling op de stoep, dan moet je een signalisatievergunning aanvragen bij de dienst Mobiliteit.

Aannemers

Als je als aannemer het openbaar domein gaat innemen tijdens werken, moet je een aanvraag indienen bij de dienst Mobiliteit van de gemeente.

Procedure

Particulieren

  • Je dient het aanvraagformulier in samen met een plan en/of een beschrijving van de werken.
  • Dit doe je minimum 3 weken voor het begin van de werken. 
  • Handleiding
  • Je kan ook signalisatie ontlenen bij de gemeente. De gemeente plaatst dan de signalisatieborden en komt ze ook weer ophalen.
  • Je kan geen signalisatie huren zonder signalisatievergunning.

Aannemers

  • Je dient een aanvraagformulier in samen met een gedetailleerd signalisatieplan. Dit plan moet conform zijn met de bepalingen van het ministerieel besluit (7 mei 1999) over het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen.
  • Je moet de aanvraag minimum 3 weken voor het begin van de werken volledig indienen. Dit kan via mail.
  • Als er adviezen nodig zijn van het Agenschap Wegen en Verkeer, de Lijn of de politiezone, vragen wij die aan.

Vergunning om een container te plaatsen

Als je een container op de openbare weg wilt plaatsen, moet je een vergunning aanvragen bij de dienst Mobiliteit.

  • Je moet de aanvraag ten laatste 8 werkdagen voor je de container plaatst, indienen. Hier vind je het aanvraagformulier.
  • De container moet voldoen aan de bepalingen uit het ministrieel besluit (7 mei 1999) over het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen. 

Bedrag

Let op: als je een gewestweg inneemt moet je een retributie betalen voor inname van het openbaar domein. Dit geldt zowel voor particulieren als voor aannemers.

Voor meer info kan je mailen naar dit adres: wegen antwerpen districtgeel

Voor gemeentewegen betaal je vanaf de 8ste kalenderdag een retributie. Deze retributie wordt berekend per week en per m².

Het volledige retributiereglement vind je hier.


Contactinformatie