wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Woningkwaliteit

Conformiteitsattest

Melding problemen woningkwaliteit

Conformiteitsattest

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Het conformiteitsattest (afgekort als CA) is een officieel document dat aantoont dat de (huur)woning conform, veilig en gezond is. Om dit na te gaan, voert een woningcontroleur van de gemeente of van het Agentschap Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag. De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft.

Is een conformiteitsattest verplicht?

Vanaf 1 juni 2023 wordt de verplichting om over een conformiteitsattest te beschikken gefaseerd ingevoerd op basis van het kadastraal bouwjaar van de huurwoning:

 • vanaf 1 juni 2023: alle nieuwe verhuringen, te huur of ter beschikkingstellingen van woningen met kadastraal bouwjaar van 1960 of vroeger;
 • vanaf 1 juni 2025: alle nieuwe verhuringen, te huur of ter beschikkingstellingen van woningen met kadastraal bouwjaar van 1970 of vroeger;
 • vanaf 1 juni 2027: alle nieuwe verhuringen, te huur of ter beschikkingstellingen van woningen met kadastraal bouwjaar van 1990 of vroeger;
 • vanaf 1 juni 2029: alle nieuwe verhuringen, te huur of ter beschikkingstellingen van woningen met kadastraal bouwjaar van 2010 of vroeger;
 • vanaf 1 juni 2031: alle nieuwe verhuringen, te huur of ter beschikkingstellingen van voor alle woningen die verhuurd, te huur of ter beschikking worden gesteld.

Hoe aanvragen?

Er zijn 2 manieren:

 1. Digitaal: Stuur ons via het formulier rechtstreeks de nodige informatie en bestanden. Voeg een geldig EPC-attest van de woning bij uw aanvraag. Een geldig EPC-attest is geregistreerd in de energieprestatiedatabank van het Vlaam Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Je zal via mail verder op de hoogte gehouden worden over de vooruitgang in je dossier.

  Vraag aan

 2. Via een afspraak: Je kan een afspraak maken in het gemeentehuis, een medewerker helpt je om de aanvraag van een conformiteitsattest in te vullen.
  Maak telefonisch een afspraak via telefoonnummer 013/67 01 10.

Kostprijs

 • Aanvraag van een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning: 90 euro;
 • Aanvraag van een conformiteitsattest voor een kamerwoning: 90 euro, verhoogd met 15 euro per kamer met een maximum van 1.775 euro.

Geldigheidsduur

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert. Het conformiteitattest vervalt sowieso als:

 • er aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan;
 • de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard;
 • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt.

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest wordt beperkt tot 5 jaar indien de woning 5 of meer gebreken van categorie I vertoont.

Na het verstrijken van de geldigheid van je attest, of wanneer je attest vervalt, moet je een nieuw attest aanvragen als je verder wil verhuren.

Melding problemen woningkwaliteit