wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Woningkwaliteit

Een van de taken van de gemeente is het woonbeleid uitwerken. Daarbij stimuleren we sociale woonprojecten, ondersteunen we woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en bewaken we de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving.

Regelgeving woningkwaliteit

Zowel de woninghuurwet als de Vlaamse Wooncode leggen minimale kwaliteitsnormen op voor woningen. De huurwet geeft een opsomming van technische voorwaarden waaraan de woning ten minste moet voldoen, terwijl de Vlaamse Wooncode meer gedetailleerdere normen bevat.

Wat als de huurwoning niet in orde is?

Alle informatie hierover en een stappenplan vind je op de website van Wonen Vlaanderen. Je kan ook met je vragen terecht bij de huurdersbond.

Kempens Woonplatform

Alles wat je wil weten over wonen in de Kempen, vind je ook op de website van het Kempens Woonplatform.


Contactinformatie