wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Woningkwaliteit

Een van de taken van de gemeente is het woonbeleid uitwerken. Daarbij stimuleren we sociale woonprojecten, ondersteunen we woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en bewaken we de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving.

Regelgeving woningkwaliteit

Zowel de woninghuurwet als de Vlaamse Wooncode leggen minimale kwaliteitsnormen op voor woningen. De huurwet geeft een opsomming van technische voorwaarden waaraan de woning ten minste moet voldoen, terwijl de Vlaamse Wooncode meer gedetailleerdere normen bevat.

Wat als de huurwoning niet in orde is?

Alle informatie hierover en een stappenplan vind je op de website van Wonen Vlaanderen. Je kan ook met je vragen terecht bij de huurdersbond.

Het conformiteitsattest, een troef bij verhuur

Als je  een woning of appartement verhuurt, ben je verplicht een plaatsbeschrijving op te maken. Zonder plaatsbeschrijving is het zeer moeilijk om op het einde van de huurovereenkomst aan te tonen in welke staat de woning was bij aanvang van het huurcontract. Maar wist je dat je naast zo’n plaatsbeschrijving je huurwoning ook best beschermt met een conformiteitsattest?

Dit is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de in Vlaanderen verplichte minimale veiligheids- en kwaliteitseisen zoals beschreven in de Vlaamse Codex Wonen. Met dit attest kan je als verhuurder dus aantonen dat de te huur gestelde woning voldoet aan alle eisen m.b.t. sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting … .

Niet verplicht – wel aanbevolen

In tegenstelling tot een plaatsbeschrijving is een conformiteitsattest niet verplicht. Maar bij huurgeschillen waar de vrederechter moet tussenkomen zal deze wel vragen of de woning over zo’n conformiteitsattest beschikt. Het Vlaams woninghuurdecreet stelt immers dat een huurwoning conform moet zijn bij het aanvangen van de huur. En conform wil zeggen dat de woning moet voldoen aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen van de Vlaamse Codex Wonen. Is er geen conformiteitsattest, dan wordt het moeilijk om te bewijzen dat de woning bij aanvang van de huur aan deze normen voldeed. Dit kan als verhuurder erg in je nadeel zijn.

Een plaatsbeschrijving en een conformiteitsattest vullen elkaar dan ook aan. Terwijl in een plaatsbeschrijving de toestand van de woning (en de eventuele gebreken) beschreven wordt, wordt in het conformiteitsattest bevestigd dat de woning veilig en kwalitatief is en dus aan de normen voldoet. Het Vlaams Woninghuurdecreet stelt dat als je als verhuurder binnen drie maanden voor het begin van de huurovereenkomst een conformiteitsattest voor de woning hebt verkregen, wordt vermoed dat je het verhuurde goed in een goede staat hebt verhuurd.

Een conformiteitsattest aanvragen, praktisch

Het conformiteitsattest kan je aanvragen bij de dienst Omgeving van gemeente Laakdal. Op basis van een woningonderzoek wordt dan nagegaan of de woning conform is. Indien dit zo is, wordt het attest afgeleverd. Een conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig.

De kostprijs van een conformiteitsattest bedraagt 90 euro.

Kempens Woonplatform

Alles wat je wil weten over wonen in de Kempen, vind je ook op de website van het Kempens Woonplatform.


Contactinformatie