leven-1200x290_3.jpg

Begraafplaatsen: algemene info

Locaties

De gemeente Laakdal heeft 5 begraafplaatsen:

 • Eindhout (Kerkhofweg)
 • Vorst-Centrum (Kerkstraat)
 • Vorst-Meerlaar (De Heuvels)
 • Vorst-Meerlaar (Geelsebaan)
 • Veerle (Makelstraat)

In 2020 werd er beslist om geen begravingen meer toe te staan op de begraafplaats ‘De Heuvels’.

De begraafplaatsen zijn toegankelijk van 8u ’s morgens tot:

 • 18.00 u. in de periode van 1 oktober tot 31 maart
 • 21.00 u. in de periode van 1 april tot 30 september

Allerheiligen

Tijdens de Allerheiligenperiode (15 oktober tot en met 1 december) worden de traditionele attributen getolereerd. Nabestaanden kunnen dit zelf verwijderen tot 1 december. Indien deze attributen op 2 december niet werd verwijderd, zal dit ambtshalve door de gemeentediensten gebeuren.

Voorwaarden begraven

De begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium of urneveld en de asverstrooïng van:

 • Personen die overleden zijn op het grondgebied van de gemeente of er dood zijn aangetroffen
 • Personen die buiten het grondgebied van de gemeente zijn overleden, maar:
  • Die in haar bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven zijn;
  • Er geboren zijn of waarvan de ouders woonachtig waren op het grondgebied van de gemeente op het ogenblik van de geboorte;
  • Er voorheen tien jaar waren ingeschreven;
  • Begunstigde zijn van een recht op begraving in geconcedeerde grond, voor bewaring van de assen in een geconcedeerde columbariumnis of voor bewaring van de assen op het urnenveld;
  • Niet in haar bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven zijn, maar die wel tot één van de parochies van Laakdal behoren, zijnde Eindhout, Vorst, Vorst-Meerlaar, Veerle of Veerle-Heide;
  • Mits bijzondere toelating van de burgemeester en bekrachtiging van het college van burgemeester en schepenen.
 • Aan het uitstrooien van de as zijn geen voorwaarden verbonden
 • De assen van de overledenen die op een andere plaats dan de begraafplaats bewaard werden en waarvan een einde is gekomen aan de bewaring van de assen op die andere plaats, mogen overgedragen worden aan het gemeentebestuur.

Voor vragen of opmerkingen in verband met begraving, richtlijnen, tarieven en inrichting kunt u terecht op de dienst burgerzaken of u kunt aan de rechterkant van deze pagina het reglement van de begraafplaatsen raadplegen.