leven-1200x290_3.jpg

Wijze van begraving

Maak een afspraak

Bij een overlijden moeten de nabestaanden beslissen over de wijze van begraving, wat vaak een pijnlijke en moeilijke beslissing is. Wil je hen dit besparen? Dan kan je je laatste wilsbeschikking laten registeren bij de gemeente van jouw woonplaats. Op die manier bepaal je zelf wat er met je lichaam gebeurt na jouw overlijden.

In de laatste wilsbeschikking kan je kiezen om je lichaam te laten begraven of cremeren. Als je kiest voor crematie, kan je ook bepalen wat er met de as dient te gebeuren.

Bij een overlijden zal de begrafenisondernemer altijd nagaan bij de gemeente of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.

Procedure

Voor de registratie van uw laatste wilsbeschikking, moet u een afspraak maken bij Dienst Burgerzaken om uw verklaring af te leggen. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee.

Je kan het formulier aan de rechterkant van deze pagina vinden of je kan deze bekomen tijdens jouw afspraak bij de dienst Burgerzaken.
Op dit formulier kiest u tussen 1 van onderstaande mogelijkheden:

 • begraving van het stoffelijk overschot;
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de strooiweide van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Daarnaast kunt u ook kiezen volgens welk ritueel de plechtigheid moet worden gehouden:

 • Katholieke godsdienst;
 • Protestantse godsdienst;
 • Anglicaanse godsdienst;
 • Orthodoxe godsdienst;
 • Joodse godsdienst;
 • Islamitische godsdienst;
 • Vrijzinnige levensovertuiging;
 • Neutraal Filosofische overtuiging.

Als u geen keuze van ritueel hebt aangeduid, wil dat niet zeggen dat u geen ritueel wenst, maar dat de plechtigheid geen bepaald ritueel moet volgen. U kan dit best bespreken met de nabestaanden of laten vastleggen bij de begrafenisondernemer.

Je kan je keuze tot wijze van begraving steeds wijzigen of intrekken via een nieuwe verklaring bij de Dienst Burgerzaken. De nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de laatste wilsbeschikking en moeten deze nakomen.

 

Bedrag

Een verklaring afleggen met betrekking tot de gewenste wijze van begraving is gratis. Ook het intrekken of wijzigen van je verklaring gebeurt kosteloos.

 

Ter info : U kunt ook een LEIFkaart aanvragen met de vermelding van de wilsverklaringen die je verklaart te bezitten. Let wel op : de LEIFkaart vervangt je wilsverklaringen niet, maar ze biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van je ingevulde wettelijke wilsverklaringen.
Wilt u meer info over de wilsverklaringen of de aanvraag van de kaart? Vraag dan gerust aan het onthaal het LEIF boekje of surf naar de website www.leif.be

Maak een afspraak

Contactinformatie