leven-1200x290_3.jpg

Aangifte overlijden

Online aanvragen

Een overlijden brengt op een moeilijk moment ook enkele administratieve verplichtingen met zich mee. Elk overlijden dient immers aangegeven te worden. Meestal gebeurt dit door de begrafenisondernemer en u hoeft u hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

Procedure

 1. Het overlijden wordt vastgesteld door een geneesheer. Die persoon zal dan een overlijdensattest opmaken.
  • Indien iemand thuis overlijdt, dan moet u de huisarts of de dokter van wacht verwittigen. Dit is iets dat u wel zelf moet doen.
  • Indien iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening overlijdt, dan zal de verantwoordelijke van die instelling de dokter verwittigen.
  • Bij een dodelijk ongeval of een verdacht overlijden zal de politie samen met de arts een proces-verbaal opstellen.
 2. Daarna moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Dit gebeurt meestal door de begrafenisondernemer omdat zij al weten welke documenten er allemaal doorgestuurd moeten worden. De aangifte kan eventueel ook door de nabestaanden zelf gebeuren en dan gebeurt dit door twee meerderjarige familieleden.
 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op en dit is dan het officiële bewijsstuk van het overlijden.
 4. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal alles aan hun kan in orde maken. Zij zullen ook een aantal zaken al in orde brengen. Gelieve er wel rekening mee te houden dat u zelf nog een aantal instanties zelf moet verwittigen zoals bank, notaris, verzekering, ziekenfonds, pensioen, belastingen, watermaatschappij, leverancier gas en elektriciteit, enzovoort.

Meebrengen

Indien u het overlijden zelf wilt aangeven, moet u volgende documenten meebrengen:

 • De identiteitskaart van de aangevers
 • Het overlijdensattest
 • De identiteitskaart van de overledene
 • Attest in verband met de wilsbeschikking (dit kan opgevraagd worden bij de gemeente van de laatste woonplaats van de overledene)
 • Toelating tot begraving afgeleverd door de gemeente waar de overledene zal begraven worden (indien de begrafenis in een andere gemeente plaatsvindt)
 • Het rijbewijs, internationaal paspoort en parkeerkaart voor mensen met een handicap als de overledene 1 van deze documenten had.

Indien de overleden dient gecremeerd te worden, moeten volgende documenten nog extra meegebracht worden bij de aangifte:

 • Een aanvraag tot crematie
 • Een attest van een beëdigd geneesheer (dit is een tweede arts die het lichaam zal onderzoeken)
 • Bij een verdacht moet er een toelating tot crematie zijn van de procureur des konings
Online aanvragen

Contactinformatie