kinderopvang_1200x290.jpg

Buitenschoolse kinderopvang ’t Kakelnest

Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen ouders momenteel geen kijkje komen nemen in de BKO's zelf voor een eerste kennismaking. Je kan wel al even kennismaken met onze videorondleidingen van alle BKO's. Je vindt de filmpjes op het Youtubekanaal van de gemeente.

Doelgroep

De buitenschoolse kinderopvang is er voor alle kinderen van de kleuter- en lagere school die in de gemeente Laakdal wonen en/of naar school gaan. 

‘t Kakelnest biedt opvang:

 • voor en na de schooluren
 • op woensdagnamiddag
 • op vrije schooldagen
 • op vakantiedagen

 In elke deelgemeente is een opvanglocatie.

Op woensdagnamiddag, vrije- en vakantiedagen worden de kinderen in een centrale opvanglocatie opgevangen. 

De dienst staat onder toezicht en wordt erkend door Kind en Gezin.
 

Visie

De buitenschoolse tijd is voor de kinderen in de eerste plaats vrije tijd, elk kind verdient er optimale speelkansen en speelplezier.

Het is een plaats van en voor kinderen, een plaats waar kinderen zich thuis voelen, even tot rust kunnen komen en een volwassene vinden die hen een luisterend oor biedt en hen begrijpt. Een plaats ook waar ze met hun vriendjes kunnen spelen en waar ze graag naartoe komen omdat er zoveel te beleven valt. Een plaats waar er een rijk aanbod is aan diverse activiteiten.

Er is ruimte  voor huiselijkheid, creativiteit en avontuur, maar ook voor ontplooiing, groei naar zelfstandigheid, zorg voor de anderen, ... 
 

Locaties

Kakelnest Veerle: Kwade Plas 1 - tel.  014 71 46 64 - veerle@bko.laakdal.be
Kakelnest Eindhout : Eindhoutdorp 16 - tel. 014 23 65 74 - eindhout@bko.laakdal.be (begeleidsters)  / tel. 014 86 62 15 - info@bko.laakdal.be (coördinatoren)  
Kakelnest Vorst-Centrum: Markt 19 - tel. 013 67 87 93 - vorst.centrum@bko.laakdal.be
Kakelnest Vorst-Meerlaar : Geelsebaan 24, bus 2 - tel.  013 67 38 83 -vorst.meerlaar@bko.laakdal.be

Als er in een locatie een capaciteitsprobleem is, kan het bestuur beslissen om met een school een overeenkomst ‘Kort schooltoezicht’ af te sluiten.

Hiervoor gelden dezelfde regels en afspraken als voor de voor- en naschoolse opvang.

Bij ouders die kunnen inschrijven voor het ‘Kort toezicht’ wordt aangedrongen om hiervan gebruik te maken zodat er zoveel mogelijk plaatsen vrij blijven voor de ouders die buiten de uren van het ‘Kort toezicht’ opvang nodig hebben. 

Kort schooltoezicht in Vorst-Meerlaar (opvang gaat door in de school):

Maandag van 15.30 u. tot 16.45 u.
Dinsdag van 7.30 u tot 8.30 u. en van 15.30 u. tot 16.45 u.
Donderdag van 7.30 u. tot 8.30 u. en van 15.30 u. tot 16.45 u.
 

Inschrijven in 't Kakelnest

Als je de eerste keer gebruik wilt maken van 't Kakelnest, moet je je kind hiervoor inschrijven. Je bezorgt ons een ingevuld inlichtingenformulier, een schriftelijke overeenkomst en een toestemming. 

Je neemt contact op met de verantwoordelijke Karine Den Hond of Katleen Vanderstraeten. Je maakt een afspraak om samen met je kind naar de opvang te komen voor een eerste kennismaking, een verduidelijking van het huishoudelijk reglement en een rondleiding. 

Opvangplaatsen reserveren voor schooldagen kan ten vroegste 3 maanden op voorhand. Opvangplaatsen reserveren voor vakantiedagen kan ongeveer 1 maand voor aanvang van de vakantie. Ouders kunnen zelf plaatsen reserveren via I-School. 

Openingsuren

Voor- en naschools

Elke locatie gaat open van 6.30 u. 's morgens tot het begin van de lessen en 's avonds vanaf het einde van de lessen tot 18.30 u.  

Op woensdagnamiddag

De kinderen worden vanaf het einde van de lessen tot 18.30 u. opgevangen in de locatie Eindhout. 

Op schoolvrije dagen

De kinderen worden opgevangen in  de centrale opvanglocatie (Eindhout) van 6.30 u. tot 18.30 u. 

Op vakantiedagen

Op vakantiedagen is enkel de centrale opvanglocatie in Eindhout geopend. Om overbezetting tijdens drukke vakantieperiodes te vermijden kan er een extra locatie geopend worden en worden kleuters en kids in een aparte locatie opgevangen. 

Tijdens deze openingsuren worden enkel kinderen opgevangen die online of telefonisch een plaatsje gereserveerd hebben. 

De kinderclub is collectief gesloten tijdens

 • de laatste 2 weken van het bouwverlof
 • de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Een overzicht van de sluitingsperiodes kan je terugvinden in de documenten op deze pagina.

Tarieven

PeriodePrijs
Schooldagen
 • €0,90 per begonnen halfuur
Woensdagnamiddag
 • €0,90 per begonnen halfuur
 • Maximum halve dagtarief – €7
Schoolvrije dagen
en vakantieperiode
 • €4,65 voor minder dan 3 uren opvang
 • €7 voor 3 tot 6 uren opvang
 • €13,99 voor meer dan 6 uren opvang 

Inclusieve opvang : opvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Iedereen is welkom in de kinderopvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Het inclusief opvangen van kinderen met een extra zorgvraag is een verrijking voor iedereen. Voor de zorgkinderen die kind kunnen zijn met de andere kinderen, voor de andere kinderen die leren dat verschillen gewoon zijn, voor de ouders die hun kind zo gewoon mogelijk willen laten opgroeien en voor de kinderopvang zelf.