leven-1200x290_3.jpg

Lichaam schenken aan de wetenschap

Iedereen die in staat is om op een behoorlijke wijze zijn wil uit te drukken, kan kiezen om na het overlijden zijn / haar lichaam af te staan aan de wetenschap.

De lichaamsschenking aan de wetenschap zal invloed hebben op de vorming van onze toekomstige artsen en op het onderzoek naar nieuwe technieken.

Procedure

Eerst en vooral moet je contact opnemen met een medische faculteit naar keuze.

Zij zullen jou informeren over stappen die je moet ondernemen. Daarnaast bezorgen zij jou ook een document, ook wel testament genoemd, als voorbeeld om te kunnen overgaan tot schenking van het lichaam aan de wetenschap.

Dit document moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend worden door de schenker. Er moet ook op het document vermeld worden wat er achteraf met het lichaam dient te gebeuren bv. crematie.

Je geeft een kopie van het document aan een vertrouwenspersoon en je zal een kaartje krijgen dat je moet bewaren bij jouw identiteitskaart.

Bij het overlijden moet het lichaam door een begrafenisondernemer naar de universiteit gebracht worden. Na onbepaalde duur, meestal 1 tot 2 jaar, zal de universiteit volgens wettelijke bepalingen het lichaam vrijgeven. Op dat moment zal men naar de wilsbeschikking van de overledene kijken om zo te bepalen wat er met het lichaam dient te gebeuren.

De universiteiten kunnen onder bepaalde omstandigheden een lichaam weigeren. Hiervoor neemt u best even met hen contact op.

Ter info : U kunt ook een LEIFkaart aanvragen met de vermelding van de wilsverklaringen die je bezit. Let wel op : de LEIFkaart vervangt je wilsverklaringen niet, maar ze biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van je ingevulde wettelijke wilsverklaringen. Wilt u meer info over de wilsverklaringen of de aanvraag van de kaart? Vraag dan gerust aan het onthaal het LEIF boekje of surf naar de website www.leif.be


Contactinformatie