wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Plannen

Tweede Gefaseerde Bodemsaneringsproject - Grote Laak deeltraject 2:

TER INZAGELEGGING aanmelding Project-MER voor de hervergunning van de grondwaterwinning Westerlo: 

      Openbaar onderzoek stedenbouwkundige verorderingen:

  • Verordering inzake parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen bij meergezinswoningen en assistentiewoningen - Herziening 2021

           - Raadplegen op DSI platform

      GRS en (G)RUPS


Contactinformatie