jeugd_1200x290_3.png

Subsidies voor jeugdverenigingen

Algemene werkingssubsidies voor jeugdhuizen

Als erkend jeugdhuis kan je een subsidie ontvangen voor je algemene werking gedurende 1 werkjaar (lopende van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar). De subsidie wordt verdeeld op basis van een puntensysteem.

Hier kan je de subsidie aanvragen. Je drukt het formulier af en brengt het binnen op de Jeugddienst.

Algemene werkingssubsidies voor jeugdverenigingen

Als erkende jeugdvereniging kan je een subsidie ontvangen voor je algemene werking gedurende 1 werkingsjaar (lopende van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar). De subsidies worden verdeeld op basis van een puntensysteem.

Hier kan je de subsidie aanvragen. Je drukt het formulier af en brengt het binnen op de Jeugddienst.

Projectsubsidies

Je kan als georganiseerde en niet-georganiseerde jongere van de gemeente een subsidie ontvangen voor het organiseren van een project. Dat moet voldoen aan een van de volgende vereisten:

  • Het is vernieuwend of experimenteel.
  • Het overschrijdt specifieke werking.
  • Het is een ongebruikelijke activiteit die zich op een nieuw doelpubliek richt.

Hier kan je de subsidie aanvragen. Je drukt het formulier af en brengt het binnen op de Jeugddienst.

Subsidies voor kadervorming

Je kan als jongere van 16 tot en met 26 jaar een subsidie ontvangen voor het volgen van een kadervormingscursus. De cursus moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • minimum 4 uur werkelijke vorming
  • nationaal erkende cursus (dit staat op het deelname-attest dat je bij je subsidie-aanvraag moet voegen).

Ook jeugdwerkinitiatieven kunnen deze subsidie aanvragen.

Een eenmalige subsidie wordt toegekend voor het behalen van een attest van (hoofd)animator in het jeugdwerk.

Hier kan je de subsidie aanvragen. Je drukt het formulier af en brengt het binnen op de Jeugddienst.

Subsidies voor nieuwe jeugdwerkinitiatieven

Als je een nieuw jeugdwerkinitiatief opstart, kan je vanuit de gemeente financiële steun krijgen.

Hier kan je de subsidie aanvragen. Je drukt het formulier af en brengt het binnen op de Jeugddienst.

Subsidies voor vakantiekampen

Als je als erkende jeugdvereniging een zomerkamp organiseert, kan je hiervoor een subsidie ontvangen. De subsidie wordt verdeeld op basis van een puntensysteem.

Hier kan je de subsidie aanvragen. Je drukt het formulier af en brengt het binnen op de Jeugddienst.

Subsidies voor werken aan jeugdlokalen

Als erkende jeugdvereniging of jeugdhuis kan je een subsidie ontvangen voor werken, verbouwingen, herstellings- of onderhoudswerken aan jeugdlokalen. De helft van de gemaakte kosten worden terugbetaald met een maximum van 3.750 euro per jaar.

Hier kan je de subsidie aanvragen. Je drukt het formulier af en brengt het binnen op de Jeugddienst.

Tussenkomst in kampvervoer

Organiseer je als jeugdvereniging een zomerkamp, dan ondersteunt de gemeente en de jeugdraad het vervoer van en naar de kampen.