welzijn-1200x290_2.jpg

Zorgloket en Recht Op Gids

De medewerkers van het Zorgloket bieden een luisterend oor en vertellen je graag waar je recht op hebt of wat de dienst welzijn voor jou kan betekenen.

Laakdal biedt heel wat dienstverleningen voor inwoners met een zorgvraag:

Maaltijden aan huis

Mantelzorgpremie

Minder Mobielen Centrale

Verwarmingstoelage

Zitdag FOD Sociale Zekerheid

Twee maatschappelijk werkers zijn gespecialiseerd in deze hulpverlening en vormen nu een eerste aanspreekpunt.

Naast de vele digitale informatie, beschikt Laakdal ook over een papieren Recht-Op-gids waarin men het aanbod voor senioren en personen met een handicap bundelt. Sommige situaties vragen echter om een meer persoonlijke aanpak. Inwoners die hun zorgvraag graag individueel bespreken, zijn daarom elke donderdag welkom bij de dienst Welzijn, na afspraak.

Onze Recht-Op-gids, wegwijzer voor tegemoetkomingen en diensten helpt je op weg om de juiste keuzes te maken.

Dikwijls moet je zélf de stap zetten om een voordeel, waar je recht op hebt, aan te vragen.

Dit kan alleen als je voldoende geïnformeerd bent.

Met onze gids willen wij je graag leiden door het doolhof van diensten en tegemoetkomingen die een antwoord kunnen bieden  op jouw vragen betreffende welzijn, gezondheid, huisvesting, probleemsituaties, …!

Onze gids wordt momenteel aan een groot onderhoud onderworpen, we communiceren van zodra hij weer beschikbaar is!


Contactinformatie