Inspraakmoment basishemelwaterplan Laakdal

Pidpa heeft in samenwerking met de gemeente Laakdal een basishemelwaterplan opgesteld voor het grondgebied van de gemeente. Het basishemelwaterplan maakt een studie van de lokale situatie met o.a. de kritische punten waar men wateroverlast kan verwachten. Dit plan bevat concrete actiepunten om naar de toekomst toe deze wateroverlast te vermijden en dit overschot aan water op een duurzame manier in te zetten, bijvoorbeeld door opslag, het vertraagd afvoeren of infiltratie.

Met deze terinzagelegging kan je dit basishemelwaterplan op voorhand doornemen. In de gerelateerde documenten rechts vind je:

  • Het document “Inleiding-inzichten Basishemelwaterplan Laakdal”
  • 21 deelzonefiches

Onderstaande documenten kan je enkel inkijken op navraag bij de dienst Omgeving via omgeving@laakdal.be : 

  • Visievorming (drie kaarten)
  • Prioritering (één kaart)

Heb je vragen bij dit plan? Op maandag 28 september van 18 uur tot 20 uur organiseert de gemeente een inspraakmoment in de raadzaal van het gemeentehuis. Het inspraakmoment is enkel mogelijk op afspraak, die moet je maken bij de dienst Omgeving per brief of via omgeving@laakdal.be. Vermeld daarbij de locatie waarover je vraag gaat (en eventueel de concrete vraag) zodat het studiebureau zich optimaal op je vragen kan voorbereiden.